Teenused Magrat

Rahvastikuregistris registreerimine

Registreerimine rahvastikuregistris. Kui te olete EL/EMP/Šveitsi kodanik, kes soovib saada Eestis elamisõigust, peate esmalt esitama Eesti rahvastikuregistrile oma kohaliku aadressi andmed koos elukohateatise, isikut tõendava dokumendi (passi) koopia ja üürilepinguga.

 350
Ühekordne tasu

Taotluse koostamine võtab tavaliselt 2-3 tööpäeva, sõltuvalt sellest, kui kiiresti klient teabe ja dokumendid esitab.

  • abi elukohateate täitmisel
  • Eesti e-residentsuse ID-kaardi olemasolul veebis taotlemisel või kohaliku omavalitsuse üksuse külastusel kohapeal kaasas käimine
  • Eesti ID-koodi hankimine, kui teil seda varem polnud
Ajastus

Taotluse koostamine võtab tavaliselt 2-3 tööpäeva, sõltuvalt sellest, kui kiiresti klient teabe ja dokumendid esitab.

Kaasas
  • abi elukohateate täitmisel
  • Eesti e-residentsuse ID-kaardi olemasolul veebis taotlemisel või kohaliku omavalitsuse üksuse külastusel kohapeal kaasas käimine
  • Eesti ID-koodi hankimine, kui teil seda varem polnud