Послуги Маграт

Внутрішні правила бухгалтерського обліку (для існуючої естонської компанії – для малої компанії)

Підготовка правил внутрішнього бухгалтерського обліку для вашої естонської компанії. Відповідно до законодавства Естонії, кожна компанія повинна мати внутрішні правила бухгалтерського обліку, які описують весь процес бухгалтерського обліку, документообігу та зберігання первинних документів. Якщо ваша естонська компанія не має цього важливого документа, або необхідно його поновити та привести у відповідність з поточною діяльністю естонської компанії, ми підготовимо його для вас.

 330
Одноразова плата
 • 3 години на підготовку інструкції
 • Підготовка внутрішніх правил для естонської компанії, які включають:
 1. План бухгалтерських рахунків
 2. Інформацію про документацію та записи бізнес-операцій
 3. Деталі документозвороту та зберігання первинних документів
 4. Відображення доходів та витрат у статтях звіту про прибуток
 5. Інвентаризація активів та зобов’язань
 6. Принципи бухгалтерського обліку
 7. Процедура звітування
 8. Використання програмного забезпечення
 9. Методи внутрішнього контролю

NB!

 • Пропозиція щодо підготовки внутрішніх правил бухгалтерського обліку на індивідуальний запит оцінюється відповідно до фактичних обставин.
 • Підготовка внутрішніх правил обліку при поданні річного звіту для малої компанії
 • Пропозиція щодо підготовки правил внутрішнього бухгалтерського обліку на індивідуальний запит оцінюється відповідно до фактичних умов.

Для підготовки внутрішніх правил необхідно надати наступну інформацію:

 1. Який основний вид діяльності вашої компанії? Надайте детальний опис.
 2. Чи має фірма ліцензії за межами Естонії? Чи має компанія сертифікати, торгові марки? Чи повинна компанія мати та/або має якісь юридичні висновки щодо вашої діяльності?
 3. Чи здійснює фірма діяльність в інших країнах?
 4. Чи має компанія дочірні компанії в інших країнах?
 5. Чи має ваша естонська компанія споріднені компанії?
 6. Вкажіть веб-сайт компанії, якщо такий є?
 7. Які основні джерела доходу компанії?
 8. З якої країни походить оборот компанії?
 9. У якій валюті здійснюється основна діяльність компанії?
 10. Хто є основними клієнтами компанії? З яких країн основні клієнти?
 11. Хто є основними постачальниками та/або у кого закуповуються основні послуги? Які країни беруть участь?
 12. Чи має компанія або планує наймати працівників/працівниць на умовах оплати праці? Якщо так, то який тип контракту: (трудовий договір, договір про надання послуг, договір з членом правління)
 13. Чи плануєте ви придбати або маєте основні засоби (матеріальні або нематеріальні)? За якою вартістю та на який період враховуються основні засоби?
 14. Чи плануєте ви брати або надавати кредити?
 15. Чи плануєте ви залучати інвестиції?
 16. Якими банками та/або платіжними платформами користується компанія?
 17. Чи плануєте купувати та інвестувати в цінні папери?

10-15 робочих днів.

Включено
 • 3 години на підготовку інструкції
 • Підготовка внутрішніх правил для естонської компанії, які включають:
 1. План бухгалтерських рахунків
 2. Інформацію про документацію та записи бізнес-операцій
 3. Деталі документозвороту та зберігання первинних документів
 4. Відображення доходів та витрат у статтях звіту про прибуток
 5. Інвентаризація активів та зобов’язань
 6. Принципи бухгалтерського обліку
 7. Процедура звітування
 8. Використання програмного забезпечення
 9. Методи внутрішнього контролю

NB!

 • Пропозиція щодо підготовки внутрішніх правил бухгалтерського обліку на індивідуальний запит оцінюється відповідно до фактичних обставин.
 • Підготовка внутрішніх правил обліку при поданні річного звіту для малої компанії
 • Пропозиція щодо підготовки правил внутрішнього бухгалтерського обліку на індивідуальний запит оцінюється відповідно до фактичних умов.
Основні вимоги

Для підготовки внутрішніх правил необхідно надати наступну інформацію:

 1. Який основний вид діяльності вашої компанії? Надайте детальний опис.
 2. Чи має фірма ліцензії за межами Естонії? Чи має компанія сертифікати, торгові марки? Чи повинна компанія мати та/або має якісь юридичні висновки щодо вашої діяльності?
 3. Чи здійснює фірма діяльність в інших країнах?
 4. Чи має компанія дочірні компанії в інших країнах?
 5. Чи має ваша естонська компанія споріднені компанії?
 6. Вкажіть веб-сайт компанії, якщо такий є?
 7. Які основні джерела доходу компанії?
 8. З якої країни походить оборот компанії?
 9. У якій валюті здійснюється основна діяльність компанії?
 10. Хто є основними клієнтами компанії? З яких країн основні клієнти?
 11. Хто є основними постачальниками та/або у кого закуповуються основні послуги? Які країни беруть участь?
 12. Чи має компанія або планує наймати працівників/працівниць на умовах оплати праці? Якщо так, то який тип контракту: (трудовий договір, договір про надання послуг, договір з членом правління)
 13. Чи плануєте ви придбати або маєте основні засоби (матеріальні або нематеріальні)? За якою вартістю та на який період враховуються основні засоби?
 14. Чи плануєте ви брати або надавати кредити?
 15. Чи плануєте ви залучати інвестиції?
 16. Якими банками та/або платіжними платформами користується компанія?
 17. Чи плануєте купувати та інвестувати в цінні папери?
Час

10-15 робочих днів.