Послуги Маграт

Додатковий учасник правочину

У разі додаткових учасників трансакції (включно з подружжям) стягується комісія для покриття додаткового часу, необхідного для підготовки угоди.

 75
Одноразова плата